Teatr Zajechał

Od dwóch lat „Stacja Szamocin” jest realizatorem projektu  „Teatr Zajechał” przy współpracy z Sopocką Sceną Off de BICZ.  Jego celem jest prezentacja spektakli w miejscach nieteatralnych, oswajanie nowych przestrzenie i jest twórczym wyzwaniem dla artystów jak i widzów. Staje się pewnego rodzaju świętem i okazją do spotkania, gdzie sztuka jest wehikułem porozumienia. Ma on również celu integrację środowisk lokalnych poprzez dotarcie do nich z ofertą teatralną oraz angażowanie mieszkańców we współorganizację wydarzeń kulturalnych.

Zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich chcemy ułatwić potencjalnemu widzowi decyzję o uczestniczeniu w przedstawieniach teatralnych, bez bariery geograficznej (odległość), finansowej (brak kosztów dojazdu, biletów wstępu), a także społecznej (obalając mit, że teatr jest sztuką elitarną, tylko dla wybranych). W ten sposób chcemy wyrównywać szanse w dostępie do kultury w środowiskach marginalizowanych, a także integrować je wokół wspólnego celu, jak również wychowywać kolejne pokolenia widzów, miłośników teatru i lokalnych animatorów kultury.

Teatr Zajechał jest powrotem do ważnej tradycji teatru, który nie pozostaje w elitarnych kręgach, tylko wychodzi i spotyka się z odbiorcą w jego naturalnym środowisku, przez co powstaje moment żywej wymiany i staje się miejscem bezpośredniego i pełnego emocji kontaktu człowieka z człowiekiem, który umożliwia rozpoznanie i interpretację rzeczywistości.

W roku 2011 w ramach projektu Teatr Zajechał Po Raz Piąty zaprezentowaliśmy 12 przedstawień w 6 miejscowościach województwa pomorskiego dla 585 widzów. W roku 2012 odwiedziliśmy również 6 miejscowości i zaprezentowaliśmy 8 spektakli dla 310 odbiorców.

Od sześciu lat Teatr Zajeżdża do małych miejscowości województwa pomorskiego, dzięki wsparciu głównie Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta Sopotu, a w latach ubiegłych także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.