Oby wywędrować lepsze czasy

Projekt wypraw teatralnych „Oby wywędrować lepsze czasy” sfi­nan­so­wa­ny ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra­mach programu „Wydarzenia artystyczne 2009 – Muzyka, teatr, projekty interdyscyplinarne”, realizowany od czerwca do listopada 2009 roku przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin”.

„Wędrowanie jest sztuką dawną. Oby wywędrować lepsze czasy?”
? cytat z pieśni cygańskiej pt. Traden.

Ideą projektu jest realizacja spektaklu plenerowego dla dzieci i dla dorosłych pt. Dawno, dawno, dawno temu. Przedstawienie powstało na motywach, zaczerpniętych z bajki ludowej, z wykorzystaniem dużych kukieł i przestrzennych form lalkowych. Spektakl wyreżyserowała Luba Zarembińska.

Grają aktorzy z grup, działających na nieczynnych dworcach kolejowych w Szamocinie oraz w Kórniku koło Poznania. Teatr Na Fundamentach założyła Magdalena Płaneta, zawodowa aktorka Teatru Polskiego z Po­zna­nia.

Obok realizacji autorskich przedstawień, grupy te pracują także na rzecz środowisk wiejskich, po­zba­wio­nych placówek kultury i możliwości kontaktu z teatrem artystycznym. Profesjonaliści pracują obok amatorów, wymieniając się warsztatem i wzajemnie inspirując. W czasie wakacji przedstawienie Dawno, dawno, daw­no temu było prezentowane na wędrówkach teatralnych we wsiach gminy Szamocin (Józefowice, Na­dol­nik, Nałęcza, Raczyn, Lipia Góra, Lipia, Jaktorowo, Heliodorowo) oraz w gminie Kórnik (Szczo­drzy­ko­wo, Dziećmierowo, Runowo, Kórnik).

Aktualne wyprawy nawiązują do wędrówek artystycznych szamocińskich teatrów: 44 i Stacji Szamocin (w latach 1992?2000 wyprawy w dolinie Noteci – byłe województwo pilskie, w 1993 w południowej Francji – Hauter Terres i w 1995 w dolinie Loary) oraz do tradycji wędrownych polskich i europejskich zespołów lalkowych.

Połączenie dotychczasowych doświadczeń Stacji Szamocin z nową, niespożytą energią twórczą oraz pasją społeczną aktorów ze Stacji Kórnik przyniósł efekty w postaci nowych inspiracji i spotkań z widzem, który być może, pierwszy raz zetknął się z teatrem.

W spektaklu wykorzystano wątki z baśniowego utworu muzycznego Peer Gynt skandynawskiego kom­po­zy­to­ra Edwarda Griega.

Zimą Teatr Stacja Szamocin prezentował spektakl w domach kultury oraz w szkołach, a w kolejnym sezonie wyprawy były kontynuowane w miejscach, gdzie przestał docierać teatr.

Na realizację projektu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 25 tys. zł.
Dziękujemy!