Projekty

Oby wywędrować lepsze czasy

Projekt wypraw teatralnych ?Oby wywędrować lepsze czasy? sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na­ro­do­we­go w ramach programu ?Wydarzenia artystyczne 2009 ? Muzyka, teatr, projekty interdyscyplinarne?, realizowany od czerwca do listopada 2009 roku przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno ? Teatralne ?Stacja Szamocin?.

Ideą projektu jest realizacja spektaklu plenerowego dla dzieci i dla dorosłych pt. ?Dawno, dawno, dawno temu?”. Przedstawienie powstało na motywach, zaczerpniętych z bajki ludowej, z wykorzystaniem dużych kukieł i przestrzennych form lalkowych. Spektakl wyreżyserowała Luba Za­rem­biń­ska.
czytaj więcej –>

Teatr zajechał

Od dwóch lat ?Stacja Szamocin? jest realizatorem projektu  ?Teatr Zajechał? przy współpracy z Sopocką Sceną Off de BICZ.  Jego celem jest prezentacja spektakli w miejscach nieteatralnych, oswajanie nowych przestrzenie i jest twórczym wyzwaniem dla artystów jak i widzów. Staje się pewnego rodzaju świętem i okazją do spotkania, gdzie sztuka jest wehikułem porozumienia. Ma on również celu integrację środowisk lokalnych poprzez dotarcie do nich z ofertą teatralną oraz angażowanie mieszkańców we współorganizację wydarzeń kulturalnych.

czytaj więcej –>

Gdy Odjedzie ostatni PKS?

Od 2008 roku jest kontynuowany program, finansowany wcześniej ze środków MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we wsiach Józefowice, Raczyn, Nadolnik i Nałęcza. Program pilotuje Luba Za­rem­biń­ska.

W ramach projektu prowadzone dla są dla dzieci i młodzieży zajęcia ar­tys­tycz­ne, integracyjne, a także warsztaty dziennikarskie i etiudy terenowe. Po­nad­to młodzi uczestnicy mają okazję zobaczyć spektakle teatralnych, obejrzeć filmy oraz tworzyć własną „galerię pod chmurką?. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury, wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych, twórcze zajęcie czasu wolnego oraz, co najważniejsze, podniesienie poczucia własnej wartości uczestników programu.
czytaj więcej –>

Pan Cogito w Szamocinie

W 2008 roku mija 10 rocznica śmierci wybitnego polskiego poety Zbigniewa Herberta. Uczniowie polskich szkół od paru pokoleń poznają wiersz Herberta za­ty­tuło­wa­ny Pan od przyrody. Gimnazjalista ma do wyboru nauczenie się na pamięć Burzy Cypriana Kamila Norwida, Nauki Juliana Tuwima lub Dwu kropli Zbig­nie­wa Herberta. Młodzież licealna zapytana o poetę, po długim namyśle, przy­po­mi­na sobie ?coś o panu Cogito?, a na konkursach recytatorskich chłopcy często deklamują Tren Fortynbrasa. Chociaż i dziewczyny mierzą się z tym tekstem, odkąd w teatrach w roli Hamleta zaczęto obsadzać aktorki.

czytaj więcej –>