Kresy zachodnie

1997
Kresy Zachodnie – edukacja regionalna, dokumentowanie dziedzictwa kulturalnego regionu w ramach Sta­cji Pamięci, przygotowanie spektaklu Ulica Żywych i Umarłych w reżyserii Luby Zarembińskiej w wy­ko­na­niu Teatru Stacja Szamocin, inspirowanego Autobiografią Ernsta Tollera. Pre­zen­ta­cje przed­sta­wie­nia na dworcu kolejowym w Szamocinie w oraz w Wuppertalu (Niemcy).

1998
Kresy Zachodnie – prezentacje spektaklu Ulica Żywych i Umarłych w wykonaniu teatru Stacja Szamocin, edukacja regionalna, dokumentowanie dziedzictwa kulturalnego regionu oraz życia i twórczości Ernsta Tollera

1999

Sesja Literacko-Artystyczna Dziedzictwo Pogranicza Zachodniego
Wykłady:

 • Dziedzictwo pogranicza zachodniego – Sergiusz Sterna Wachowiak.
 • Mała ojczyzna Jana Spychalskiego – prezentacja życia i twórczości malarza z Czeszewa koło Wągrowca – Agata Ławniczak (wnuczka artysty).
 • Wielkopolska między „zamknięciem” a „otwarciem” – prof. R. Przybylski (UAM i ASP).
 • Drzymała – fakty i fikcje – przybliżenie patrona Zespołu Szkół Rolniczych w Brzostowie.
 • spektakl Ulica Żywych i Umarłych Teatru Stacja Szamocin.
 • Muzyka jazzowa i filmowa – koncert zespołu „Maciej Zieliński i jego uczniowie” i „Dżereło” z Ukrainy.
 • Wystawa Szamocin na starej fotografii.

2000
Km. 14,7 – polsko-niemiecki projekt teatralny na torach kolejowych (Teatr Stacja Szamocin i Theater Das Letzte Kleinod – Niemcy).
Kresy Zachodnie: 1 XII Szamocin – Mała Ojczyzna Ernsta Tollera z okazji 107 rocznicy urodzin.
Współorganizatorzy:

 • Prezentacja slajdów z działalności Ernsta Tollera – Maria Piosik w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży i w Szamocińskim Ośrodku Kultury.
 • Wystawa zdjęć i materiałów udostępnionych przez Erykę Krubert i Marię Piosik.
 • 10 scen z życia Tollera w wykonaniu Teatru Stacji Szamocin (montaż).

2001
Medea./.Wanda&rdquo – polsko-niemiecki projekt teatralny na scenach Teatru Stacja Szamocin i Ma­nu­frak­tur Theater – Niemcy; prezentacje w Niemczech i w Szamocinie

Program Dla tolerancji – warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz realizacja spektaklu Ballada o Szydłowcu w reżyserii Luby Zarembińskiej i Lidii Woźniczki, organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Szydłowcu i Szamocinie.

2002
Kontynuacja: Kresy Zachodnie: projekt „Dla tolerancji” Fundacji im. S. Batorego – warsztaty, prezentacje, wystawy.

2003
Ernst Toller – poszukiwanie tożsamości – projekt promujący twórczość dramaturga (Stacja Szamocin i Sza­mo­ciński Ośrodek Kultury);
1 XII 2003, sala Urzędu Stanu Cywilnego: 110 rocznica urodzin Ernsta Tollera).
Program:

 • Występ Kapeli „Stacja Szamocin i już!”
 • Dwie miłości – chwila z Marzanną de Latour z Polskiego Radia „Bis” z Warszawy – prezentacja audycji radiowej Ernst Toller – ekspresjonista z Szamocina.
 • Występ Kapeli „Stacja Szamocin i już!”.
 • Dwie miłości – chwila z Marzanną de Latour z Polskiego Radia „Bis” z Warszawy.
 • Ernst Toller w Szamocinie i gdzie indziej – wystąpienie Sergiusza Sterny Wachowiaka.
 • Ekspresjonizm – wykład Ryszarda K. Przybylskiego z ASP i UAM.
 • Opowieści Jana Szelmeczki.
 • Inspiracje teatralne L. Zarembińskiej.
 • Projekcja filmu dok. Ulica Żywych i Umarłych TV Poznań.
 • Wystawa książek i dokumentacji.

2004
Wędrujące Cafe (z Teatrem „Graines de Soleil” ze Stowarzyszenia „Sur le motif” z Paryża) – polsko-francuski projekt teatralny, dotyczący tematyki odmienności kulturowej.
Ernst Toller – poszukiwanie tożsamości; kontynuacja projektu promującego twórczość dramaturga: rea­li­za­cja spektaklu Przemienianie w reżyserii Idy Bocian, w wykonaniu aktorów Teatru Stacja Szamocin, in­spi­ro­wa­ne­go sztukami Ernsta Tollera, wystawa dokumentacji, projekcje multimedialne

2005
Kontynuacja: Kresy zachodnie: prezentacje spektaklu Przemienianie w reżyserii Idy Bocian, w wykonaniu aktorów Teatru Stacja Szamocin, wystawa dokumentacji i książek, projekcje multimedialne.

2007
Noc Wielkiego Sezonu – (polsko-amerykański projekt teatrów Stacji Szamocin i Hand2Mouth z Portland w Oregonie – USA (w ramach programu „Dla Tolerancji” Fundacji im. S.Batorego).

2008
Kresy zachodnie Życie i twórczość Ernsta Tollera dziedzictwem „Kresów zachodnich”: wystawa do­ku­men­ta­cji i książek, projekcje multimedialne.

Warsztaty teatralne w Pińczowie, prowadzone przez Lubę Zarembińską i realizacja spektaklu war­szta­to­we­go, organizowane przez przez Muzeum Regionalne w Pińczowie w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego ?Dla tolerancji?.

2009
21 VI – Projekt Urzędu Miasta i Gminy Szamocin oraz Szamocińskiego Ośrodka Kultury – ?Spacer długą ulicą umarłych?:

 • Uroczyste odsłonięcie tablicy, poświęconej Ernstowi Tollerowi na budynku dawnego hotelu i res­tau­ra­cji Tollerów.
 • Spacer Długą ulicą umarłych, obecnie Hallera.
 • Odsłonięcie kamieni pamięci na cmentarzu żydowskim i ewangelickim.
 • Impreza na Stacji Szamocin – ?Stacja Pamięci?:
  • wystawa poświęcona życiu i twórczości Ernsta Tollera,
  • prezentacja multimedialna i wystąpienie Luby Zarembińskiej o projektach Teatrów 44 i Stacji Szamocin, inspirowanych postacią dramaturga,
 • ?Wieczorny chleb? – uroczysta kolacja w restauracji Italiana. Udział reprezentantów Gminy Żydowskiej z Poznania (Alicja Kobus), Heimatkreisgemeischaft Kolmar z Niemiec, władz Szamocina, Starostwa Powiatowego w Chodzieży, Prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Sergiusza Sterny Wa­cho­wia­ka, dziennikarzy, artystów i mieszkańców Szamocina

Kresy zachodnie Ernst Toller dziedzictwem kulturowym Szamocina – projekt popularyzowania tradycji regionalnej i wspierania inicjatyw lokalnych – w ramach programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

?Szamocińska Concordia? (26?27 IX): prezentacja twórczości artystycznej mieszkańców Szamocina.
Program:

 • W moll i w dur – Występ Towarzystwa Śpiewu im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją Tadeusza Dobka.
 • Lalkowy spektakl dla dzieci i dorosłych Tancereczka i kominiarczyk wg baśni H. Ch. Andersena w wykonaniu Luby Zarembińskiej z Teatru Stacja Szamocin.
 • Monodram Tulla na podstawie powieści Psie lata Güntera Grassa w wykonaniu Idy Bocian z Teatru Off de Bicz z Sopotu.
 • Prezentacja miniatur scenicznych Sposób na królewnę i U świętego Piotra w wykonaniu Teatru Ob­rzę­do­wo-Kabaretowego ?Pogodna jesień? z Szamocińskiego Ośrodka Kultury.
 • W dur – koncert wokalny w wykonaniu Afrodyty Krępuły, Małgorzaty Janczarczyk, Moniki Janczarczyk, Joanny Sobczyńskiej, Klaudii Szymańskiej pod opieką artystyczną Dariusza Rybarczyka z Sza­mo­ciń­skie­go Ośrodka Kultury.
 • Spektakl Próba generalna W. Raorta w wykonaniu Teatru 44 z Sza­mo­ciń­skie­go Ośrodka Kultury.

Tolleriana – wystawa fotografii Katarzyny Piórek – w holu Szamocińskiego Ośrodka Kultury.
Prowadzenie imprezy: Bogna Bembnista Tomasz Sróda. Obsługa techniczna: DJ Wota.

Tolleriana – czyli przemiany: realizacja inscenizacji teatralnej, inspirowanej twórczością Ernsta Tollera w wykonaniu aktorów Teatru Stacja Szamocin, w reżyserii Luby Zarembińskiej, z wykorzystaniem fragmentów sztuk Ernsta Tollera, poematu Księga jaskółek, archiwalnych nagrań radiowych i telewizyjnych (audycje Marzanny de Latour (Polskie Radio Bis) i Krzysztofa Wyrzykowskiego (II programu Polskiego Radia) oraz fragmentu filmu dokumentalnego TVP Poznań oraz nagrań archiwum Teatru 44 i Stacji Szamocin.
Wykonawcy: Bogna Bembnista, Karol Bykowski, Jan Łażewski, Stanisław Piłka, Agnieszka Ryczka, Marek Musiał, Danuta Wilken, Lidia Woźniczka, Wacek Woźniczka, Luba Zarembińska. Muzyka Jacek Hałas i Jan Kołodziejewski. Piosenka Chaji Alberstein. Premiera 29 IX 2009 r. magazyn dworca PKP.