Życie i twórczość Ernsta Tollera dziedzictwem kulturowym Szamocina

– Projekt popularyzowania tradycji regionalnej i wspierania inicjatyw lo­kal­nych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw obywatelskich

Przedsięwzięcie rozpoczęło się w maju i trwało do grudnia 2009 roku. Brali w nim udział członkowie Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego „Stacja Szamocin” oraz zaproszeni do współpracy mieszkańcy Szamocina, skupieni w stowarzyszeniach, grupach twórczych oraz miejscowym domu kultury.

Główną ideą projektu jest odwołanie do lokalnych, wartościowych i pożytecznych wzorców zrzeszania się oraz realizowania w wolnym czasie pasji, a także działań społecznikowskich. Symbolem tej idei jest szamocińska sala Concordia (Zgoda), w której jeszcze przed pierwszą wojną światową spotykali się miesz­kań­cy polskiego, żydowskiego oraz niemieckiego pochodzenia. Dla wielu pokoleń Concordia stała się symbolem porozumienia, partnerskich sposobów rozwiązywania konfliktów i wzajemnej akceptacji. Z ini­cja­ty­wy władz lokalnych została wybudowana sala widowiskowo-sportowa i nazwana „Nową Con­cor­dią”.

Projekt był ogniwem łączącym społeczne cele projektu z ich innowacyjną formą artystyczną. Stworzył Stowarzyszeniu „Stacja Szamocin” szansę na realizację wspólnego programu, nawiązującego do tradycji więzi regionalnych, które trwają w Szamocinie do dziś i znajdują swoje odwzorowanie w niespożytej energii i pomysłowości mieszkańców.

Odbyły się projekcje filmów dokumentalnych poświęconych życiu i twórczości Ernsta Tollera – wybitnego poety i dramaturga okresu ekspresjonizmu niemieckiego, polityka oraz działacza ruchu pacyfistycznego, urodzonego w 1893 roku w Szamocinie, w rodzinie kupców żydowskiego pochodzenia. Przygotowano spektakl edukacyjny, odbyły się koncerty oraz wystawy tematyczne, dotyczące przeszłości miasta, a także spotkania i warsztaty artystyczno-historyczne. Wydano zostanie folder poświęcony życiu i dokonaniom artysty oraz szamocińskim realizacjom teatralnym inspirowanym jego twórczością.

Innowacyjny charakter projektu miał nowatorską formę wskutek łączenia wydarzeń artystycznych z ini­cja­ty­wa­mi lokalnymi, a także czerpania z bogatej, oryginalnej oraz uznanej w kulturze europejskiej spuścizny literackiej i scenicznej Ernsta Tollera.

plakat2

Plakat autorstwa Anny Kos i Andrzeja Grabowskiego Życie i twórczość Ernsta Tollera dziedzictwem kulturowym Szamocina