Pociąg do sztuki 2020-2022 PODSUMOWANIE

Pociąg do sztuki 2020-2022 PODSUMOWANIE

Trzyletni projekt „Pociąg do sztuki”,

dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

stanowił z założenia inicjatywę uaktywnienia i zachęcenia kolejnego młodego pokolenia do uczestnictwa w działaniach artystycznych, połączonych z edukacją oraz zwiększenie zainteresowania lokalną historią i kulturą. W związku z czasem pandemii i obostrzeniami spotykania się w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim wprowadzenia nauki zdalnej, część działań programowych w 2020 roku zostało zrealizowanych online. Dotyczyło to przede wszystkim prezentacji lalkowych spektakli w wykonaniu aktorów Teatru Stacja Szamocin. W ciągu trzech lat odbyło się 75 występów.

Braciszek i siostrzyczka w Przedszkolu
w Próchnowie

Zdigitalizowanie kaset VHS i magnetofonowych oraz wydrukowanie archiwalnych fotografii i starych pocztówek pozwoliło na realizację cyklu „Twój Szamocin- twoja historia” oraz przeprowadzenie lekcji historyczno – literackich o tematyce regionalnej, dotyczącej historii Szamocina, w szczególności życia kulturalnego.

Obyło się sentymentalne i wzruszające spotkanie uczestników pierwszych Ogólnopolskich Warsztatów Teatralnych, organizowanych przez Szamociński Ośrodek Kultury w 1997 roku i prezentacja widowiska „Wit Stwosz” z niezapomnianą rolą śp. Edmunda Świerczyńskiego.

Próba do widowiska „WIT STWOSZ” – 199 rok – Edmund Świerczyński i Luba Zarembińska

Finanse projektu pozwoliły na sięgnięcie i opracowanie archiwaliów w sposób nowoczesny i wizualnie atrakcyjny. Odtworzone zostały m.in unikalne dokumenty o Ernście Tollerze. Na www.stacjaszamocin.pl powstała zakładka Ernst Toller. Są to opracowania, wspomnienia, dokumentacja fotograficzna, filmy i audycje radiowe z archiwum stowarzyszenia oraz prywatnych zbiorów mieszkańców.

W magazynach dworcowych zorganizowano ekspozycje, dotyczące życia i twórczości Ernsta Tollera, archiwalnych pocztówek starej stacji kolejowej ( na elewacji budynku oraz na szachulcowej ścianie spichlerza, należącego przed wojną do Tollerów, kupców szamocińskich).

W Centrum Integracji Społecznej w sali bibliotecznej wyeksponowano wystawy książek o tematyce „pogranicza zachodniego” i dokumentacji fotograficznej z działalności grup twórczych z Szamocina. Zainicjowanie imprez otwartych dla mieszkańców Szamocina w ramach cyklu „Twój Szamocin – twoja historia” i nawiązanie współpracy ze sklepem – galerią Stara Skrzynia, przyczyniło się do realizacji programu, w nowym dla działań projektu miejscu, ważnym dla historii Szamocina. Budynek stał się oryginalnym miejscem do ekspozycji fotograficznych i działań plastycznych a publiczność i realizatorzy mieli okazję do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń oraz integracji społecznej. W ramach tego cyklu miały miejsce prezentacje mutimedialne, wystawy, działania plastyczno – pantomimiczne. Zaprezentowane filmy np. z wywiadami o linii kolejowej Chodzież – Gołańcz, w których wystąpiły osoby obecnie nieżyjące, wzbudziły wiele emocji i wspomnień rodzin, które brały udział w wydarzeniach.

W ciągu trzech lat odbyły się 3 edycje warsztatów interdyscyplinarnych Akademii Młodych Liderów, które prowadzone były przez 5 instruktorów w 4 sekcjach. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i kończyły się pokazami finałowymi. Powstało 9 wystaw prac plastycznych i fotograficznych, które stanowią stałe ekspozycje.

Zajęcia AML powiększyło grono stałych uczestników tego typu spotkań. Beneficjenci zdobyli wiedzę w dziedzinach artystycznych i nauczyli się nowych umiejętności. Młodzież i dzieci otrzymały inspiracje, jak spędzać pożytecznie i twórczo wolny czas. Starsi uczestnicy ( młodzież ) mają przygotowany program kuglarsko – cyrkowy oraz z efektami płonących pojek, W zajęciach brały udział osoby niepełnosprawne.

Zorganizowanie Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych ( 2020-2022 ) było kontynuacją i powrotem do form zajęć interdyscyplinarnych, skierowanych do dorosłych uczestników z kraju. Obecność studentów kierunków humanistycznych, lingwistycznych i artystycznych ze znanych uczelni wprowadziło nową jakość pracy artystycznej, łączonej z zainteresowaniem lokalną historią, miejsc z dala od dużych aglomeracji. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu zainteresowania różnorodnymi dziedzinami artystycznymi mi.n teatru alternatywnego oraz działaniami Stacji Szamocin. Wypromowały też inicjatywy artystyczno – edukacyjne stowarzyszenia w środowisku studenckim.

Odbyły się dwie edycje warsztatów artystycznych PAMIĘĆ CIAŁA z elementami japońskiego tańca butoh.

Poprzez ćwiczenia i improwizacje uczestnicy szukali w sobie wewnętrznych obrazów dla własnej, indywidualnej ekspresji. Artyści korzystali z wyobraźni, bagażu doświadczeń oraz fizycznej, mentalnej i duchowej pamięci organizmu. Prowadząca bardzo profesjonalnie i z pasją zajęcia Barbara Prądzyńska proponowała różne techniki teatru fizycznego, głównie z japońskiego tańca butoh.

Podczas kilku dni, pracy grupowej i indywidualnej, powstały etiudy, wypracowane przez uczestników, które zostały zaprezentowane przed kameralną publicznością.

W czasie finałowych pokazów butoh, uczestnicy i widzowie odbywali swoistą podróż w przestrzeni wokół dworca oraz w salach teatralnych.

Na stacji spotkały się osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem teatralnym i życiowym.

Projekt „Pociąg do sztuki” był bardzo twórczy, pożyteczny i inspirujący. Stacja Szamocin współpracowała z wieloma placówkami szkolnymi i przedszkolnymi oraz z domami kultury. Bardzo owocna okazała się współpraca ze Starą Skrzynią, miejscową szkołą podstawową i przedszkolami w powiecie chodzieskim oraz biblioteką a także z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP.