POCIĄG DO SZTUKI Warsztaty Akademii Młodych Liderów

POCIĄG DO SZTUKI Warsztaty Akademii Młodych Liderów

Igor prezentuje swoją pracę

Warsztaty mają już regularny rytm. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu. Większość uczestników zapisała się do wszystkich czterech sekcji.

Grupa fotograficzna zawsze spotyka się w poniedziałki ( godz. 18.00), plastyczna (czwartki godz. 14.30 ) i teatralna w czwartki ( godz. 16.00).Sekcja kuglarsko – cyrkowa ma nieco ruchomy grafik i instruktorzy powiadamiają grupę indywidualnie. Najbliższe zajęcia na początku sierpnia.