Każdy ma talent

18 lipca w Świetlicy Wiejskiej w Klawkowie odbyło się przedstawienie teatralne pt. Tancereczka i kominiarczyk wg baśni Hansa Christiana Andersena, w reżyserii i wykonaniu Luby Zarembińskiej z Teatru Stacja Szamocin.Lalkowe przedstawienie opowiadało historię miłości dwojga ludzi. Aby ich miłość się spełniła wyruszyli w niebezpieczną podróż przez komin. Widząc Wielki Świat przed sobą, który ich przeraził postanawiają wrócić do domu, z którego uciekli żeby chronić swą miłość. Bajka była adresowana do najmłodszych widzów. Po spektaklu młodzi widzowie oraz ich opiekunowie uczyli się animacji lalkami i formami wspólnej piosenki Kurki trzy Wolfganga Amadeusza Mozarta, która była głównym leitmotiwem w teatralnej inscenizacji.

 

Każdy ma talent

Stacja Szamocin 19 lipca wystąpił w Gamie w Letnicy ze spektaklem dla dzieci Tancereczka i kominiarczyk wg H. Ch. Andersena w wykonaniu Luby Zarembińskiej, połączone z warsztatami aktorsko  lalkowymi. Natomiast 20 odbyły się warsztaty artystyczne w ramach projektu Każdy ma talent, organizowanym w roku korczakowskim.

Program finansowany jest ze środków przyznanych w 2012 roku z Samorządu Województwa Pomorskiego.

Dzieci uczyły się oklejania techniką papiere mache lalek, tworzyły pacynki i uczyły się animacji w tej technice. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, na których mali uczestnicy poznawali inne techniki lalkowe. Szczególnie zainteresowała ich marionetka ze spektaklu teatru z Szamocina Pan Huczek, ale chętnie bawiły się też przedmiotami i formami z innych przedstawień Stacji Szamocin, min. lalkami z parasolek. W warsztatach inicjowane były działania, uwzględniające wiek dzieci, ich umiejętności integrowania się we wspólnej zabawie, zdolności animacyjne i talenty aktorskie. Bardzo podobała się piosenka łemkowska Czyje to koniki, której nauczyła dzieci aktorka i reżyserka Luba Zarembińska

GAMA – Gdański Archipelag Kultury znajduje się w Letnicy, dzielnicy przemysłowo – mieszkaniowej położonej między Zielonym Trójkątem a Nowym Portem. Działania Klubu skierowane są na dotarcie do dzieci uzdolnionych artystycznie oraz zagrożonych patologią. Organizowane są dla nich zajęcia rozwijające zdolności a także prowadzone są czynności wychowawcze mające na celu nauczanie m.in. współpracy w grupie rówieśniczej i wypracowania społecznie pożądanych zachowań.

 Wizyta na „Stacji Bukownica” – przygotowania do projektu VII Warsztaty Teatralne.

Planeta M na wędrówce


Od czerwca do sierpnia 2012 roku trwa projekt Wędrówka teatralna Dolina Noteci , dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Teatr Stacja Szamocin i Teatr Planeta M z Poznania prezentują swoje spektakle dla dzieci i dorosłych w miejscowościach w powiecie chodzieskim i czarnkowsko  trzcianeckim. Do realizacji projektu są wybrane wsie, leżące w dolinie Noteci: Józefowice, Miasteczko Krajeńskie, Dębogóra, Smolarnia i Heliodorowo.

Od 15 lat, od początku istnienia Stacji Szamocin w programie stowarzyszenia i Teatru realizowany jest konsekwentnie, cykl spektakli małych form lalkowych. Spektakle te są reżyserowane przez zawodową reżyserkę teatru lalek wraz z aktorami -adeptami, pracującymi na Stacji Szamocin, którzy są starannie przygotowywani do grania w małym teatrze lalek. Angażują się w ideę objazdowego teatru edukacyjnego i grają profesjonalnie na wysokim poziomie wykonawczym. Część realizatorów to są wychowankowie Stacji Szamocin, którzy po studiach wrócili do miasteczka; są również pedagogami. Drugi teatr, który realizuje ideę wypraw Dolina Noteci, to grupa poznańska prowadzona przez zawodową aktorkę, absolwentkę PWST,Fi TV w Łodzi, do niedawna aktorkę Teatru Polskiego w Poznaniu. Magdalena Płaneta, pochodzi z Piły i jest współzałożycielką ośrodka w Szamocinie. Pod wpływem idei i sukcesów szamocińskiej artystycznej stacji, powołała własny teatr i ośrodek edukacyjny na dworcu w Szczodrzykowie /Kórnik pod Poznaniem. Przez trzy lata pod jej profesjonalna pieczą działał tam Teatr Na Fundamentach. Obecnie grupa funkcjonuje w Poznaniu pod nazwą Teatr Planeta M i dalej realizuje ambitny i oryginalny teatr. W swoim repertuarze mają spektakle plenerowe dla dzieci i dorosłych oraz bardzo dobry spektakl edukacyjny o narkomanii, piękny, mądry i nieagitacyjny. Aktorzy obu teatrów brali udział w realizacji wielu projektów socjokulturalnych, animujących społeczności lokalne, wskazujących, jak realizować samodzielne projekty artystyczno i społeczne.

Dotychczas spektakle odbyły się w Dębogórze i w Smolarni w powiecie czarnkowsko trzcianeckim, w Miasteczku Krajeńskim ( powiat pilski) oraz dla widzów z Heliodorowa i Józefowic ( powiat chodzieski). Widzowie, zarówno dorośli jak i mali, oglądając bajkowych bohaterów, śledzili ich perypetie i podziwiali min. spryt i pomysłowość Pchły Szachrajki, napisaną przez mistrza bajek Jana Brzechwę, losy Siostrzyczki, która została królową i Braciszka, zamienionego w jelonka wg baśni braci Grimm, czy Śpiąca królewnę, którą uratował po stu latach piękny książę ( magiczną historię Charlesa Peraulta) oraz bohaterskie zmagania w ucieczce przez komin Tancereczki i Kominiarczyka, dwoje ludzieńków , wymyślonych przez króla baśni – Hansa Christiana Andersena. Do końca sierpnia , można będzie obejrzeć spektakle jeszcze w Józefowicach i w Miasteczku Krajeńskim w wykonaniu Teatru Stacji Szamocin w reżyserii Luby Zarembińskiej oraz zaprzyjaźnionego z Poznania Teatru Planeta M, w reżyserii Magdaleny Płanety i z oryginalną muzyką Marcina Mirowskiego

Po intensywnym dżamblowaniu w ramach programu Lato w Teatrze, wędrowaniu po małych miejscowościach teatr z Szamocina do grudnia będzie tworzył przedstawienie, dotyczące życia i twórczości Janusza Korczaka. Jest to projekt, również, jak wędrówka Dolina Noteci, dotowany ze środków Samorządu Wielkopolskiego. Będzie prezentowany także na wsiach oraz w wybranym domu dziecka i w szpitalu, na oddziale dziecięcym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lato W Teatrze

Odnośnik

Lato w teatrze w ramach programu Instytutu Teatralnego im Zbigniewa Raszewskiego.

PROJEKT STACJI SZAMOCIN „PODRÓŻE DŻAMBLI”

lwt
lwt
lwtlwt
facebook instytutu teatralnego
nasz tygodnik chodzieski
tygodnik pilski
chodzieżanin
radio merkury
naszemiasto.pl
radio koszalin