Kim jesteśmy

Ośrodek

Ośrodek ?Stacja Szamocin? ? to miejsce pracy, prezentacji artystycznych, organizator imprez, realizator projektów. Powstał w 1996 roku.
W tym czasie Lubę Zarembińską zainteresowała nieczynna stacja kolejowa w Szamocinie. Zrujnowany budynek inspirował do tworzenia nowych spektakli teatralnych,ale przede wszystkim do podjęcia kroków w celu uniezależnienia swoich działań… -> Więcej Informacji

Teatr

Teatr ?Stacja Szamocin?, od początku swego istnienia (od 1997 roku) jest prowadzony przez zawodowego reżysera ? Lubę Zarembińską. Jego zespół stanowią głównie amatorzy ? mieszkańcy Szamocina i okolic. W teatrze grają dorośli i dzieci.
Wielopokoleniowy Teatr ?Stacja Szamocin? odnosi sukcesy na ogólnopolskich festiwalach. Między innymi, spektakl ?Spowiedź w drewnie? zdobył w 1998 roku prestiżową I nagrodę w IV Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, organizowanym przez Związek Artystów Scen Polskich i Ministerstwo Kultury i Sztuki… -> Więcej informacji

Lista spektakli zrealizowanych w Szamocinie

Bibliografia Teatru Stacja Szamocin