Projekty

Oby wywędrować lepsze czasy

oby01
Projekt wypraw teatralnych „Oby wywędrować lepsze czasy” sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na­ro­do­we­go w ramach programu „Wydarzenia artystyczne 2009 – Muzyka, teatr, projekty interdyscyplinarne”, realizowany od czerwca do listopada 2009 roku przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne „Stacja Szamocin”.

Ideą projektu jest realizacja spektaklu plenerowego dla dzieci i dla dorosłych pt. „Dawno, dawno, dawno temu…". Przedstawienie powstało na motywach, zaczerpniętych z bajki ludowej, z wykorzystaniem dużych kukieł i przestrzennych form lalkowych. Spektakl wyreżyserowała Luba Za­rem­biń­ska.
czytaj więcej –>


Gdy Odjedzie ostatni PKS…

rowery
Od 2008 roku jest kontynuowany program, finansowany wcześniej ze środków MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we wsiach Józefowice, Raczyn, Nadolnik i Nałęcza. Program pilotuje Luba Za­rem­biń­ska.
W ramach projektu prowadzone dla są dla dzieci i młodzieży zajęcia ar­tys­tycz­ne, integracyjne, a także warsztaty dziennikarskie i etiudy terenowe. Po­nad­to młodzi uczestnicy mają okazję zobaczyć spektakle teatralnych, obejrzeć filmy oraz tworzyć własną &bddquo;galerię pod chmurką”. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury, wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych, twórcze zajęcie czasu wolnego oraz, co najważniejsze, podniesienie poczucia własnej wartości uczestników programu.
czytaj więcej –>


Pan Cogito w Szamocinie

Dawniej
wiemy z historii
wychodziła z ciała
kiedy stawało serce

Z ostatnim oddechem
oddalała się cicho
na łąki niebieskie

Dusza Pana Cogito
zachowuje się inaczej
za życia opuszcza ciało
bez słowa pożegnania
[…]

Zbigniew Herbert
Dusza Pana Cogito

W 2008 roku mija 10 rocznica śmierci wybitnego polskiego poety Zbigniewa Herberta.

Uczniowie polskich szkół od paru pokoleń poznają wiersz Herberta za­ty­tu­ło­wa­ny Pan od przyrody. Gimnazjalista ma do wyboru nauczenie się na pamięć Burzy Cypriana Kamila Norwida, Nauki Juliana Tuwima lub Dwu kropli Zbig­nie­wa Herberta. Młodzież licealna zapytana o poetę, po długim namyśle, przy­po­mi­na sobie „coś o panu Cogito”, a na konkursach recytatorskich chłopcy często deklamują Tren Fortynbrasa. Chociaż i dziewczyny mierzą się z tym tekstem, odkąd w teatrach w roli Hamleta zaczęto obsadzać aktorki.
czytaj więcej –>