Support Festiwalu KONSTELACJE TEATRALNE 2016

Support Festiwalu KONSTELACJE TEATRALNE 2016

Konstelacje 2016Warsztatyświatło-video

Dzień dobry!
Zachęcamy dzieci i młodzież z Szamocina oraz z okolicznych miejscowości ( Chodzież, Białośliwie, Budzyń, Margonin, a także z Piły) na bezpłatne interdyscyplinarne warsztaty majowe, organizowane w ramach tegorocznego Festiwalu KONSTELACJE TEATRALNE! Zapisy: http://teatrplanetam.pl/warsztaty-interdyscyplinarne/
KonstelacjeTeatralne

Stacja Szamocin, email spst@wp.pl

tel. 602 24 58 40
7 maja – reżyseria świateł

8 maja – foto/video

28 maja – śpiew biały

29 maja – teatralne.

7 maja – warsztaty z reżyserii świateł! Tymi zajęciami rozpoczniemy cykl weekendowych warsztatów interdyscyplinarnych na Stacji Szamocin.

Czy wiecie, że światło to jedna z najważniejszych form wyrazu w teatrze i filmie?! Dzięki światłu można zbudować nastrój widza i tworzyć całe opowieści. To światło mówi nam na co mamy patrzeć i co jest najważniejsze. Bez światła nie potrafilibyśmy rozpoznać brył.

Na warsztatach z reżyserii świateł, oprócz podstaw obsługi użytkowania reflektorów, nauczycie się opowiadać światłem, kierować wzrokiem widza, wpływać na jego emocje, budować przestrzeń. Poznacie różnice pomiędzy światłem filmowym i teatralnym, znaczenie barw, kontrastu, i poznacie magiczne właściwości czegoś, tak oczywistego jak cień.

JanuszBocian-01  Na zdjęciu wykładowca: Janusz Bocian.

Karta zgłoszeniowa na warsztaty interdyscyplinarne
podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Konstelacje Teatralne
Stacja Szamocin 2016

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów:

Adres zamieszkania:

Wiek:

PESEL:

Numer dokumentu uczestnika (legitymacja/dowód os.):

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

Adres zamieszkania:

Seria i nr dowodu osobistego rodzica/opiekuna:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Proszę zaznaczyć w jakich warsztatach będzie uczestniczyło dziecko:

7 maja reżyseria świateł (9:00-19:00)

8 maja foto/video (9:00-19:00)

28 maja śpiew biały (ludowy) (9:00-19:00)

29 maja teatralne (9:00-19:00)

Regulamin warsztatów interdyscyplinarnych:

  1. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z uczestnictwem dziecka na warsztatach, które oznaczono w formularzu.
  2. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona!
  3. Wszystkie warsztaty odbędą się w siedzibie Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego Stacja Szamocin przy ul. Dworcowej 17a w Szamocinie (stary dworzec kolejowy/wejście od strony dawnych peronów).
  4. Organizator warsztatów zapewnia wykwalifikowaną kadrę wykładowców, jeden poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje podczas warsztatów.
  5. Organizator NIE zwraca kosztów podróży dziecka w miejsce, gdzie odbywają się warsztaty.
  6. Rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany dowieźć/przyprowadzić dziecko w miejsce, gdzie odbywają się warsztaty minimum 10 minut przed rozpoczęciem każdych zajęć (tj. 8:50).
  7. Rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko z wyżej wymienionego miejsca po zakończeniu warsztatów, najpóźniej do godziny 19:30. (6 i 7 punkt dotyczy dzieci poniżej trzynastego roku życia i tych, które są spoza miejscowości Szamocin).
  8. W razie sytuacji losowych prosimy o kontakt z organizatorem pod numerem telefonu: 725-690-601
  9. Prosimy o zabranie wygodnego, luźnego stroju i butów na zajęcia.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu oraz informacjami o warsztatach interdyscyplinarnych. (Podpisany formularz prosimy zeskanować i wysłać na adres: biuro@teatrplanetam.pl)

______________ _____________________________

Podpis uczestnika Podpis rodzica/prawnego opiekuna

IV Ogólnopolski Festiwal Konstelacje Teatralne jest organizowany przez Stowarzyszenie Teatru Planeta M oraz Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Stacja Szamocin, dzięki współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN logo Chodzież starostwo HerbStarostwa Powiatowego w Chodzieży

Urzędu Miasta i Gminy Szamocinherb Szamocina

Szczegóły tu: http://teatrplanetam.pl/warsztaty-interdyscyplinarne/