Zespoły i spektakle zaproszone na KONSTELACJE

1.Arleteatr z Bydgoszczy – spektakl Medea wg Eurypidesa reż. Arleta Szatkowska

2. Teatr Poezji Lotka z Trzcianki – spektakl Madonny Bieszczadzkie wg wierszy Andrzeja Potockiego, reż. Włodzimierz Ignasiński

3. Zespół Maszkaron z Bydgoszczy – spektakl Ściana, reż. Arleta Szatkowska

4. Teatr Post z Wierzbicy – spektakl DO RE MY KLA- Urszuli Usakowskiej- Wolf, reż. Norbert Stałęga

5. Teatr Pimpa z Torunia-  spektakl Mała Syrenka – wg H.CH. Andersena, reż. Maria Cynk – Mikołajewska

6. Teatr CDN… z Poznania – spektakl Dziesięciu żołnierzyków wg Agaty Christe, reż. Piotr Wojtyniak

7. Zespół Lemury z Bydgoszczy spektakl Bal w operze? Juliana Tuwima, reż. Arleta Szatkowska

8. Zespół Kontaminacja ze Szczecinka –  spektakl Kobieta bez instrukcji- kolaż tekstów

( Barańczak, Blixen, Gretkowska, Szekspir, Szymborska inni),

reż.Anita Skrzoska – Jarkowska

 

 

Wędrówki bajkowego Jasia po filiach bibliotecznych w Gdyni

Wierzymy w to, że nasi stali widzowie z poprzednich edycji Teatrzyku Zajechał czekają na nas. Świadczy o tym obecność dzieci i dorosłych na kolejnych spektaklach Stacji Szamocin, którzy oglądali poprzednie spektakle, jak również  pojawienie się nowych osób. Pełna widownia! To znaczy że nasze spektakle  i projekt finansowany przez Urząd Miasta Gdyni budzi ogromne zainteresowanie. Czujemy się potrzebni. I mamy satysfakcję, że nasze przedstawienia podobają się.Aktualnie teatr Stacja Szamocin prezentuje w gdyńskich bibliotekach bajkę ludową  O Jasiu, co po świecie wędrował w adaptacji Małgorzaty Milczarek oraz wg projektu( oraz w wykonaniu) lalek przez Bogdana Łobodę.

Liderce projektu w przedstawieniu towarzyszą Piotr Srebrowski – aktor z Trójmiasta oraz Tymon Bocian ( który występował  w tej scenicznej bajce, wcześniej na Sopockiej Scenie Off de Bicz wraz ze swoją mamą i babcią. Tymon jest aktualnie laureatem finału XXX Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej: dziś w Sopocie otrzymał I miejsce – ex aequo, na eliminacjach wojewódzkich w Sopocie).Po każdym występie odbywają się warsztaty lalkowe. Dzieci mogą również obejrzeć lalki. A rodzice chętnie fotografują swoje pociechy przy zabawie w teatrzyk.PREZENTACJE  I WARSZTATY W FILII NR 13 NA OKSYWIUWYSTĘPY W FILII NR 12

Konstelacje

 

Regulamin Festiwalu Konstelacje Teatralne

 1. Festiwal Konstelacje Teatralne odbędzie się w Ośrodku Edukacyjno-Teatralnym Stacja Szamocin
w dniach od 7 do 9 czerwca 2013 roku.

2. Konstelacje Teatralne to festiwal skierowany do teatrów niezależnych, alternatywnych, amatorskich, offowych, działających na terenie Polski.

3. Prezentacje teatralne odbywać się będą w przestrzeni scenicznej Ośrodka Edukacyjno-Teatralnego Stacja Szamocin.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 1 godziny. Maksymalna liczba uczestników jednego zespołu wynosi 10 osób.

5. Organizator nie zapewnia żadnych elementów scenicznych.

6. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty, dostępny dla osób, które wcześniej wykupiły bilet wstępu.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Za zgłoszenie uważa się przesłanie w/w terminie, poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z nagraniem spektaklu, a także z 2 zdjęciami spektaklu w formie elektronicznej. Formularze należy przesyłać na adres Stowarzyszenia Teatru Planeta M: ul. Wronczyńska 10, 60-102 Poznań z dopiskiem „Konstelacje Teatralne”. Jest również możliwość wysłania wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z zeskanowanym podpisem i załączonym nagraniem lub linkiem do nagrania na adres e-mail: biuro@teatrplanetam.pl w temacie wpisując Konstelacje Teatralne – zgłoszenie.

8. Wyznaczniki przyjmowania teatrów na Festiwal Konstelacje Teatralne:

– spektakle, nawiązujące do uznanej literatury (przez uznaną literaturę rozumie się taką, która niesie w swej treści wartości uniwersalne, arcydzieła literackie, a także inne wpisane do przyjętego kanonu literackiego),

– spektakle, odznaczające się kulturą żywego słowa,

– przedstawienia, które prezentują w swej treści połączenie tradycji i innowacyjności,

– i inne, które wpisują się w ideę Konstelacji Teatralnych, i o których zadecyduje organizator przy dokonywaniu kwalifikacji.

9. Kwalifikacji zespołów dokona organizator Konstelacji Teatralnych – Stowarzyszenie Teatru
Planeta M.

10. O wyniku kwalifikacji zespoły otrzymają informację do dnia 17 maja 2013 roku.

11. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na Konstelacje Teatralne zespół winien zapłacić akredytację w wysokości 100 zł od każdej osoby do 22 maja 2013 r. na konto:

Bank Zachodni WBK 39 1090 2734 0000 0001 1933 6354
z dopiskiem Festiwal Konstelacje Teatralne  akredytacja-nazwa teatru

12. W imprezie mogą wziąć udział obserwatorzy. Termin zgłoszenia do 17 maja 2013 r. Do 22 maja 2013 r. należy uiścić opłatę akredytacyjną w wysokości 200 zł na konto podane w pkt. 11 regulaminu. Ilość obserwatorów ograniczona.

13. Dla zwycięzców konkursu Organizatorzy Festiwalu Konstelacje Teatralne przewidują nagrody rzeczowe o łącznej kwocie 2000 zł, a także statuetki Konstelacji Teatralnych oraz nagrodę publiczności.

14. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali ostatniego dnia festiwalu.

15. Organizator zapewnia uczestnikom Konstelacji Teatralnych:

– 2 noclegi,

– wyżywienie (2 śniadania , 3 obiadokolacje),

– udział w omówieniach i konsultacjach prowadzonych przez członków Jury,

– obecność na wszystkich spektaklach konkursowych i w spektaklach gościnnych,

– materiały informacyjno-promocyjne.

16. Uczestnicy poniżej 18-stego roku życia zobowiązani są do otrzymania pisemnej zgody od rodzica/prawnego opiekuna na udział w festiwalu. Formularz zgody do pobrania ze strony internetowej www.teatrplanetam.pl

17. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.

18. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy, mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Konstelacji Teatralnych (w miarę posiadania możliwości technicznych i organizacyjnych).

19. Obecność wszystkich uczestników obowiązkowa podczas wszystkich dni trwania festiwalu.

20. Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie Teatru Planeta M

ul. Wronczyńska 10 tel. 725-690-601
60-102 Poznań e-mail: biuro@teatrplanetam.pl

 

SZAL – SZAMOCIŃSKA AKADEMIA LIDEREK

SZAMOCIŃSKA AKADEMIA LIDEREK

w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

zaprasza do

projektu, w którym mogą wziąć udział

KOBIETY

w cyklu bezpłatnych szkoleń, spotkań, warsztatów i prezentacji.

Nie stawiamy tylko na osoby młode.

W projekcie mogą wziąć udział panie od 18 ? do 101 lat.

Program jest skierowany do kobiet z różnych środowisk:

  • pracownic bibliotek, domów kultury i świetlic socjoterapeutycznychoraz z Kół Gospodyń Wiejskich
  • sołtysek i radnych (lub kandydatki na tę funkcję)
  • pedagogów szkół i przedszkoli
  • animatorki, które pracują na rzecz społeczności lokalnych i inne kobiety, które chcą wziąć udział w naszym projekcie,w tym bezrobotne

I SPOTKANIE

26 -30 czerwca 2013 r.

Temat MYŚLIMY PROJEKTEM PROJEKTUJEMY MYŚLI

(Zgłoszenia do 22 czerwca br. )

Prowadzące IDA BOCIAN i LUBA ZAREMBIŃSKA

Obsługa techniczna i promocyjna MIROSŁAW BORKOWSKI

Uczestniczki poznają metody pisania projektów, poprzedzone udziałem w etiudzie terenowej w wybranej miejscowości, metody rozpoznawania potrzeb środowiska. Otrzymają informację o możliwościach zdobywania finansów, sposobów wypełniania formularzy, rozliczania. Zapoznają się z zasadami powoływania organizacji pozarządowych oraz zakładania własnej firmy.

Odbędzie się spotkanie z trenerką, modnej obecnie, metodą coachingu oraz warsztaty autoprezentacji, które pomagają np. w wypowiedziach publicznych.

Teatr Stacja Szamocin i Teatr Planeta M z Poznania oraz zaproszeni artyści zaprezentują swoje spektakle i zapoznają z dorobkiem swoich stowarzyszeń.

Ukażemy, jak pracujemy z dziećmi i młodzieżą w małych miejscowościach i co można uczynić dla innych oraz dla siebie, gdy ma się odpowiednią wiedzę, łączoną z pasją.

 Zapewniamy bezpłatne noclegi i jeden posiłek dziennie. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

KONTAKT:

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno ? Teatralne ?Stacja Szamocin?

ul. Dworcowa 17 A, 64-820 Szamocin

Magdalena Banachowicz -koordynatorka- tel. 506 93 37 04

e ? mail:biuro@teatrpalnetam.pl

e ? mail: Magdalena Banachowicz idealmakeup@gmail.com

Luba Zarembińska ? koordynatorka, tel. -602 24 58 40

e ?mail: spst@wp.pl; www.stacjaszamocin.pl oraz Facebook

Całość programu i szczegółowe informacje na podanych portalach.

Pingwinek Pik – Pok zakończył swoje przygody w Gdyni

Zakończyła się II edycja Wędrującego teatru lalek w ramach projektu TEATRZYK ZAJECHAŁ w filiach bibliotecznych w Gdyni. Występy Luby Zarembińskiej odbyły się już w uteatralnionych miejscach, w trakcie realizacji Śpiącej królewny w bibliotekach na Grabówku, Obłużu, Karwinach, Oksywiu oraz na Pogórzu.

O Jasiu, co po świecie wędrował .

Foto – archiwum Stacji Szamocin

Następne prezentacje Teatru STACJA SZAMOCIN  spektaklu O Jasiu, co po świecie wędrował w wykonaniu Luby Zarembińskiej, Tymona Bociana i Piotra Srebrowskiego w dniach od 20 do 28 maja br. Zapraszamy !